Opći uvjeti i informacije

1. TURISTIČKA PONUDA

Biking Croatia travel agency nudi uslugu posredovanja i rezervacija i organiziranja u ime pružatelja usluga i u svoje ime u skladu s informacijama koje se nalaze na web stranicama ww.bikingcroatia.com osim u izvanrednom stanju i zbog izvanrednih okolnosti okolnosti. Biking Croatia travel pokušava biti što specifičnija kada opisuje svoje ture i izlete. Plaćanjem jedne ili više izleta i izleta iz našeg programa, preuzimate zakonsku obvezu prema nama i potvrđujete da se slažete s općim uvjetima pružanja putnih aranžmana i usluga koji su ovdje predstavljeni. Sve stavke iz turističkog paketa predstavljaju zakonsku obvezu i za gosta i za agenciju. Ovi su uvjeti osnova za rješavanje eventualnih sporova koji se mogu pojaviti između nas, stoga ih svakako pročitajte.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Rezervacije se mogu izvršiti slanjem e-maila, telefaksom ili dolaskom u naš ured ili urede naših partnerskih agencija, koje su ovlaštene prodavati ture i izlete koje nudimo. Prilikom rezervacije gosti moraju dostaviti sve potrebne podatke. Nakon primitka potvrde rezervacije, poslat ćemo Vam zahtjev za plaćanje predujma. Za rezervaciju važeća je minimalna uplata u iznosu od 30% od pune cijene. Nakon primitka akontacije, dobit ćete voucher koji sadrži sve potrebne informacije o rezervaciji.

3. RAZLIKA PLAĆANJA UGOVORENE USLUGE

Za ture i ostale usluge iz naše ponude morate platiti preostali dio ukupnog iznosa barem 21 dan prije nego što je servis izvršen. Po primitku cjelokupnog iznosa agencija će vam poslati originalni voucher. Svoj voucher trebate predati predstavniku agencije po dolasku u Hrvatsku

4. METODE PLAĆANJA

Da biste platili svoje usluge, imate sljedeće opcije:
Po WSpayu (kreditna kartica sigurna mrežna metoda plaćanja) Bankovnim prijenosom (s vašeg bankovnog računa na naše, tom prilikom svakako pokrijte troškove transakcija) Plaćanje kreditnim karticama: (osobno kontaktirajte našeg agenta telefonom / poštom i dajte pojedinosti o kreditnoj kartici) U gotovini: neke usluge koje možete platiti dan dolaska ili na dan kupnje usluge rezervacije WSpay Za obradu sigurnih plaćanja na ovoj web stranici osigurava WSpay. Platforma koja je osigurana standardima kao što je PCI-DSS. Sva plaćanja izvršit će se u hrvatskoj valuti. Naplaćeni iznos na vašem računu kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju banke.

5. CIJENE

Cijene se obračunavaju u eurima po trenutnoj tečnoj valuti i tarifi kao datumu fakture. Svaki dodatni trošak programa koji se naknadno uzme, kao što su auto, vozač, vodič, ulaznice ili bilo koja druga vrsta usluga, mora biti plaćena u trenutku kupnje.

6. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobne informacije u određenim okolnostima mogu uključivati informacije kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte, broj dozvole vozača, broj kreditne ili debitne kartice, ili podatke o zahtjevu i informacije o zdravlju. Putnik će dostaviti osobne podatke kao dio putovanja / rezervacije. Osobni podaci putnika potrebni su za provođenje plana putovanja, a koristi se I za eventualnu daljnju komunikaciju. Viator travel d.o.o. koja posjeduje ime www.bikingroatia.com obvezuje se da zaštiti osobne podatke kupaca na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima / korisnicima koji su potrebni za ispunjavanje naših obveza. Sve informacije su strogo povjerljive i dostupne samo zaposlenicima koji trebaju takve podatke da obavljaju svoj posao. Svi zaposlenici tvrtke su odgovorni za poštivanje zakona o zaštiti podataka.

7. SIGURNOST INFORMACIJA KUPACA

Zaštita privatnosti klijenata i osobnih podataka je prioritet u Biking Croatia. U to ulažemo značajne napore kako bismo osigurali privatnost svih osobnih podataka koje nam dajete. Podaci o korisnicima prikupljaju se samo putem e-pošte i nisu pohranjeni na poslužiteljima za hosting. Pristup svim korisničkim podacima je ograničen. Samo zaposlenici čiji poslovi zahtijevaju pristup korisničkim podacima odobravaju se pristup bazi podataka. Sva računala koja sadrže podatke o korisnicima povezana su samo na internet kratkim vremenima i zaštićena softverskim aplikacijam, Biking Croatia pregledava svoje sigurnosne postupke na godišnjoj osnovi. Ipak, zbog niza opasnosti na internetu, ne možemo jamčiti zaštitu podataka pod našom kontrolom od gubitka, zloupotrebe ili izmjena.

8. GOSTI PRAVO NA PROMJENE ILI OTKAZ

O otkazima:
Ako gost želi otkazati rezervacije, to treba učiniti u pisanom obliku (e-mailom, faksom ili poštom). Datum kada je agencija zaprimila pismenu obavijest o otkazu temelj je za izradu troška troškova otkazivanja na sljedeći način:
Do 45 dana ili dulje prije odlaska s putovanja: vraćamo ono što ste platili minus 50,00 eura obračunske pristojbe po osobi
44-31 dan prije putovanja: naplaćujemo 50% vaših uplata i 50 eura obračunske pristojbe po osobi 30-15 dana prije putovanja: naplaćujemo 75% vaših uplata, a naknadu za obradu od 50 EUR po osobi 14-0 dana prije putovanja: nema povrata
Ako se gost ne pojavi na odredištu ili otkaže paket aranžman svog putovanja nakon razdoblja njegove uporabe, agencija naplaćuje cijelu cijenu turističkog paketa. Ako su troškovi bili stvarno veći od prethodno rečenog, agencija ima pravo naplatiti te stvarne troškove. U slučaju da trebamo otkazati rezervaciju putovanja, vratit ćemo vam unaprijed plaćenu cijenu za putovanje. Ne vršimo povrat sredstava za bankovni prijenos ni naknade za kreditnu karticu.

9. OSIGURANJE

Osigurajte se da imate važeće putno osiguranje, naša tvrtka ne pruža putno osiguranje (ali je moguće na zahtjev).
Zdravstveno fizičko stanje: Za sudjelovanje u nekim našim aktivnim izletima/turamat trebali biste biti u dobrom fizičkom zdravlju, sa potvrdom putovanja (izleta ili ture) s nama, potvrdili ste I da putujete na vlastitu odgovornost ( pogotovo na aktivnostima pustolovnog turizma: biciklizam, pješačenje ili kajak na moru). Molimo raspitajte se o svim zdravstvenim i medicinskim pitanjima koja imate kod svog liječnika prije putovanja i po dolasku eventualno obavijestite našeg predstavnika.

10. OBVEZE I PRAVA AGENCIJE

  • Agencija je dužna osigurati da se obavljaju usluge I da se odabiru ponuđači usluga kako je dogovoreno, vodeći računa o pravima I interesima kupca, te da te usluge budu profesionalne I u skladu s dobrim tradicijama turizma.
  • Agencija je dužna osigurati da gost dobije sve usluge koje je kupio, stoga ima odgovornost pred gostom zbog mogućeg neuspjeha ili neispunjenja svih ili nekih dijelova pruženih usluga.
  • Agencija ne preuzima odgovornost u slučaju promjene i neuspjeha pružanja usluga, što je uzrokovano višom silom.

11. OBVEZE GOSTA

Gost mora:

  • Imati važeće putne isprave. Gost snosi troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja.
  • Poštujte carinske i valutne propise Republike Hrvatske, kao i onih zemalja u kojima prolazi.
  • Poštujte kućna pravila u iznajmljenoj smještajnoj jedinici i surađujte u dobroj vjeri s pružateljima usluga.
  • Na dan dolaska na odredište gost mora platiti za ostatak iznosa, ako to već nije učinio.
  • U slučaju nepridržavanja ovih obveza, gost preuzima odgovornost za nastale troškove i odgovara Agenciji na štetu nastalu.
  • Za svaku štetu uzrokovanu u smještajnoj jedinici, bicikala ili opreme, gost je dužan nadoknaditi punu cijenu vlasniku jedinice ili vlasniku opreme (bicikla, kajaka, vozila).

12. Prtljaga

Agencija ne preuzima odgovornost za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, niti za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnoj jedinici, samo prilikom prenošenja prtljage od hotela do hotela. Gost prijavljuje oštećenje ili gubitak prtljage, agenciji ili lokalnoj policijskoj postaji.

13. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Svaki gost ima pravo žaliti se u slučaju neizvršavanja ugovorene usluge. Ako su iznajmljene usluge samo djelomično nezadovoljavajuće, gost može zatražiti proporcionalnu naknadu podnošenjem pisane pritužbe.

Agencija ne preuzima odgovornost u slučaju promjena i neuspjeha pružanja usluga uzrokovanih višom silom, Prirodnim katastrofama i ekstremnim vremenom, ratom i postupcima Vlade ... ili događaja koji su izvan naše kontrole ili izvan naših usluga. U slučaju spora, nadležni sud je sud u Dubrovniku.

Za sve pritužbe savjetujemo da riješite svoj problem učinkovito bez odlaska na sud, a više informacija je na slijedećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Podnošenje prigovora agenciji Biking Croatia

Stranka ima pravo na pruženu uslugu podnijeti pisani prigovor u prostorijama agencije Biking Croatia (svi prigovori moraju biti adresirani na firmu: Viator travel d.o.o. putnička agencija koja je legalni zastupnik I vlasnik imena Biking Croatia, u daljnjem tekstu Agencija ) ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte i to u roku od 8 dana od datuma korištenja usluge.

Agencija je dužna na prigovor odgovoriti najkasnije u roku 15 dana od zaprimljenog prigovora. Agencija je dužna voditi i čuvati pismenu evidenciju prigovora stranaka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora pritužiti prvo na licu mjesta davatelju usluga (hotel, apartman i slično, voditelju putovanja, predstavniku organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se reklamacija može riješiti na licu mjesta, a putnik se nije pritužio na nepravilnosti na licu mjesta, podrazumijeva se da se putnik slaže s tom uslugom i time je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene usluge, odnosno isplate štete.

Agencija neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koje je uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem elektronske pošte na mail: info@bikingcroatia.com ili na adresu:

Viator travel d.o.o. putnička agencija (Biking Croatia)
Svetog Križa 3, 20 000 Dubrovnik


odnosno osobno dolaskom u poslovnicu te uručenjem pismene reklamacije djelatniku agencije Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Agencija takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i Agencija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda Dubrovniku. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred notificiranim tijelom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Viator Travel d.o.o.
Sv. Kriza 3, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska
Reg. broj: 98011161628
IBAN: HR5124070001100170613
SWIFT kod: OTPVHR2X
OTP banka, Zadar
Matični broj: 090019859
Voditelj poslovnice i legalni zastupnik firme: Tomislav Ćorić
Nadležno tijelo za službeni nadzor:
Ministartsvo turizma, Turistička inspekcija Zagreb, Trg Republike 8/1


Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×